Poradnia Kardiologiczna dla dzieci i młodzieży w Lublinie

u

Informacja

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: zakres udzielanych świadczeń medycznych.

U

Badania diagnostyczne

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: wykonywane badania diagnostyczne na miejscu.

U

Badania diagnostyczne

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: wykonywane badania diagnostyczne na miejscu.

Badanie EKG dzieci

Standardowe spoczynkowe badanie EKG do diagnostyki chorób mięśnia serca na podstawie jego czynności elektrycznej, więcej>

Holter EKG dzieci

Badanie echokardiograficzne jest podstawowym badaniem obrazowym pokazującym budowę i funkcję serca, więcej>

Echo serca dzieci

Badanie echokardiograficzne jest podstawowym badaniem obrazowym pokazującym budowę i funkcję serca, więcej>

Holter EKG dzieci

Badanie echokardiograficzne jest podstawowym badaniem obrazowym pokazującym budowę i funkcję serca, więcej>

T

Badania rozszerzone

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: kwalifikacja do rozszerzonej diagnostyki kardiologicznej.

Lekarze

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: kardiolodzy dziecięcy (specjaliści kardiologii dziecięcej).

dr n. med. Barbara Połecka

kardiolog dziecięcy, pediatra, pełna informacja

dr n. med. Renata Jawniak

kardiolog dziecięcy, pediatra, pełna informacja

dr n. med. Ewa Stążka-Gregosiewicz

kardiolog dziecięcy, pediatra, pełna informacja

dr n. med. Rafał Dmowski

kardiolog dziecięcy, pediatra, pełna informacja

Lekarze

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: kardiolodzy dziecięcy (specjaliści kardiologii dziecięcej).

wizyty prywatne, EKG, RR, echo serca, Holter EKG, Holter RR

dr n. med. Barbara Połecka

kardiolog dziecięcy, pediatra, wizytówka lekarza >

dr n. med. Barbara Połecka

kardiolog dziecięcy, pediatra, wizytówka lekarza >

dr n. med. Ewa Stążka-Gregosiewicz

kardiolog dziecięcy, pediatra, wizytówka lekarza >

dr n. med. Renata Jawniak

kardiolog dziecięcy, pediatra, wizytówka lekarza >

dr n. med. Rafał Dmowski

kardiolog dziecięcy, pediatra, wizytówka lekarza >

Lekarze

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: kardiolodzy dziecięcy (specjaliści kardiologii dziecięcej).

kardiolog dziecięcy lublin Barbara Połecka

dr n. med. Barbara Połecka

pediatra, kardiolog dziecięcy, więcej o lekarzu>

kardiolog dziecięcy lublin Renata Jawniak

dr n. med. Renata Jawniak

pediatra, kardiolog dziecięcy, więcej o lekarzu>

kardiolog dziecięcy lublin Rafał Dmowski

dr n. med. Rafał Dmowski

pediatra, kardiolog dziecięcy, więcej o lekarzu>

Cennik

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci: cennik badań i konsultacji.

Share This