Badania diagnostyczne – dzieci i dorośli – wykonujemy wszystkie badania szybko i na miejscu!

Badania kardiologiczne dorośli

  • Wykonujemy pełny profil badań diagnostycznych na miejscu.
  • Nowoczesny i bezpieczny sprzęt diagnostyczny jest do Państwa dyspozycji codziennie.
  • Zapewniamy wykonanie badania, w większości przypadków, bez oczekiwania.
  • Wszystkie wyniki badań odczytujemy w najkrótszym możliwym terminie, nawet tego samego dnia.
  • Pacjent jest informowany o odczycie badania drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  • Wyniki badań wysyłamy drogą elektroniczną.
  • Wyniki w formie papierowej są do odebrania w rejestracji.
  • Na życzenie pacjenta, wyniki badań w formie papierowej są wysyłane pocztą lub kurierem.

Badanie EKG

Standardowe spoczynkowe badanie EKG do diagnostyki chorób mięśnia serca na podstawie jego czynności elektrycznej, więcej>

Echo serca

Badanie echokardiograficzne jest podstawowym badaniem obrazowym pokazującym budowę i funkcję serca, więcej>

Holter EKG standard

Standardowe 3-kanałowe 24h monitorowanie EKG – podstawowe badanie diagnostyki zaburzeń rytmu serca, zasłabnięć, utrat przytomności, więcej>

Holter EKG 12-odprowadzen.

Rozszerzone (ocena niedokrwienia, dokładnej morfologii i lokalizacji zaburzeń rytmu serca) 12-kanałowe 24-48h monitorowanie EKG, więcej>

Holter EKG 1-7 dobowy

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter EKG bezdech senny

Rozszerzony Holter EKG o monitorowa nie ruchów klatki piersiowej w czasie snu – bezdech senny, więcej>

Profesjonalny pomiar BMI

Jedyna w lublinie profesjonalna stacja pomiarowa SECA-285, profesjonalny pomiar BMI, więcej>

Wskaźnik ABI

Nieinwazyjna diagnostyka niedokrwienia kończyn dolnych (wskaźnik kostkowo-ramienny) w przebiegu choroby tętnic obwodowych. Monitorowanie postępu choroby i wyników leczenia chirurgicznego, angioplastyki, stentów, więcej>
w

Próba wysiłkowa z saturacją

Poszerzona próba wysiłkowa z ciągłą oceną zmian saturacji tlenu – prowokacyjna diagnostyka chorób płuc, więcej>

Próba wysiłkowa

Wysiłkowe badanie ekg: ocena ryzyka uprawiania sportu, diagnostyka choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, rehabilitacja po zawale, więcej>

Holter ciśnieniowy RR

Dobowe (24h) monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego, monitorowanie farmakoterapii, więcej>

Holter - bezdech senny - badanie przesiewowe

Przesiewowe badanie w kierunku bezdechu sennego – rozszerzone monitorowanie ciśnienia tętniczego, pulsu i zmian wysycenia krwi tlenem, więcej>

Chrapanie i Bezdech Senny - badanie w do mu pacjenta

Profesjonalne badanie oceniające stopień bezdechu sennego –  jest podstawą do włączenia leczenia, również CPAP w ramach NFZ, więcej>

Symultaniczny pomiar RR

Innowacyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu ramionach w tym samym czasie, więcej>

Kontrola stymulatora

Wykonujemy kontrolę wszystkich stymulatorów (rozruszników) serca (m.in.: AAI, DDD, CRT-P) u dzieci, młodzieży i dorosłych, więcej>

Kontrola kardiowertera

Wykonujemy kontrolę wszystkich rodzajów implantowanych kardiowerterów-defibrylatorór serca (ICD, ICD-VVIR, ICD-DDD, CRT-D), więcej>

Badanie EKG

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Echo serca

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Próba wysiłkowa

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
w

Próba wysiłkowa z saturacją

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter EKG standard

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter EKG 12-odprowadzen.

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter ciśnieniowy RR

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter EKG 1-7 dobowy

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter EKG bezdech senny

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter RR bezdech senny

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Monitorowanie saturacji

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Kontrola stymulatora

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Kontrola kardiowertera

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Symultaniczny pomiar RR

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Wskaźnik ABI

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Badania kardiologiczne dla dzieci i młodzieży

Wykonujemy pełny profil badań diagnostycznych na miejscu. Nowoczesny i bezpieczny sprzęt diagnostyczny jest do Państwa dyspozycji codziennie. Dzięki największej ilości urządzeń do monitorowania EKG (Holter EKG) i ciśnienia tętniczego krwi (Holter ciśnieniowy) jesteśmy w stanie zapewnić wykonanie badania, w większości przypadków, bez oczekiwania. Wszystkie wyniki badań odczytujemy w najkrótszym możliwym terminie, nawet tego samego dnia. Pacjent jest informowany o odczycie badania drogą telefoniczną lub elektroniczną. Wyniki badań wysyłamy drogą elektroniczną. Wyniki w formie papierowej są do odebrania w rejestracji. Na życzenie pacjenta, wyniki badań w formie papierowej są wysyłane pocztą lub kurierem.

Badanie EKG dzieci

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Symultaniczny pomiar RR

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Echo serca dzieci

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter EKG dzieci

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Holter ciśnieniowy dzieci

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Kontrola stymulatora

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Kontrola kardiowertera

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
y

Badanie USG

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

USG jamy brzusznej

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Badanie USG piersi

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Badanie USG opłucnej

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
{

Badanie USG ślinianek

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Badanie USG jąder

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
z

Badanie USG Doppler

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
\

USG Doppler tętnic szyjnych

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
>

USG Doppler tętnic mózgowych

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
[

USG Doppler tętnic kończyn

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

USG Doppler żył kończyn

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
l

Ocena ryzyka

h

Ocena EuroSCORE

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
s

Ocena ryzyka zabiegowego

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

Ocena ryzyka udaru

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC
q

Ocena ryzyka krwawienia

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

Ocena ryzyka ciąży

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC
R

Badania czynnościowe płuc

v

Spirometria

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Dietetyka

Profesjonalny pomiar BMI

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
e

Analiza składu ciała

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

Badania laboratoryjne

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC
j

Badanie krwi

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

Badanie moczu

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

\

Badanie kału

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

o

Badanie posiewów

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

Zobacz wszystkie badania

Pełna lista wykonywanych badań laboratoryjnych, sprawdź >

Badania stomatologiczne

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.
U

Przegląd jamy ustnej

System oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla populacji Polski opracowana przez ekspertów ESC

Rejestracja wizyty, badania

Dla Państwa wygody terminy wizyt i badań są ustalane (telefonicznie, email-owo) z wyprzedzeniem.
umów wizytę już dzisiaj
Badania diagnostyczne
Oceń
Share This